OM ZHIPSTER

OM FÖRETAGET

Bolaget startades 2007 och efter ett antal års utveckling av mjukvaran skedde en fullständig utrullning av konceptets plattform år 2013. Verksamhetens grundare startade upp företaget efter att ha arbetat operativt flera år som logistikchef. Under de åren upplevde han många utmaningar inom dagens logistik. Dock gav de åren också möjlighet att i första hand få följa hela beställnings- och logistikflödet. Det blev tydligt att order och leverensflödet går att tackla på ett för kunden mycket mer fördelaktigt sätt. Då föddes tanken med Flow Business.

ALL BUSINESS CAN BE FLOW BUSINESS!

Zhipster Flow Business är ett koncept som genom modernt systemstöd förenklar verksamhetens logistik- och arbetsflöde. Det gör vi genom att ta in hela processen från order till leverans i ett enda system. Ett system som möjliggör intelligent samarbete mellan kunder, distributörer, transportörer och slutkund. Vi vill att mottagaren får större insyn och bestämmande i transporten, att säljaren ska kunna addera värde till sina kunder genom systemstöd och tjänster samt att flexibiliteten i systemet skapar grönare transporter.

HUR UPPNÅR JAG FLOW BUSINESS?

Plattformen innefattar ett omfattande Transport Management System uppdelat i tre nivåer från en basversion till en version med möjlighet till total kundanpassning. Utöver det finns ett antal tilläggstjänster som kan aktiveras. De tjänsterna kan på enkla vis inkluderas i din leveransprocess utan ombyggnad i dina befintliga system. De olika tjänsterna hanterar hela kundresan via Checkout, packning & märkning, skeppning, spårning till leverans och betygsättning av hur man upplevde transportörens leverans. Allt anpassat för framtidens fraktköpare och logistikutvecklare.

VÅRT UPPDRAG

På Zhipster vet vi att verksamhetsprocesserna är kärnan och att IT-stödet är ett verktyg för att optimera just de processerna. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att maximera de värdeskapande processerna i er logistikverksamhet och minimera den manuella insatsen i dem. Vi hjälper er höja kvalitet, automatisera steg och förbättra kundupplevelsen. Till det levererar vi rapporteringsverktyg som ger både finansiella och operativa insikter. Zhipster vill framtidssäkra din logistik, värna om miljön, erbjuda en förbättrad köpupplevelse. Plattformen passar alla handelsföretag inom både B2B och B2C.

FÖRDELAR
  • Pure cloud
  • Skalbart heltäckande
  • Användarvänligt
  • Leveransflexibilitet för kund
  • Datadrivet
Flow Business