KUNSKAP

TA-SYSTEM
Vad är ett TA-System?
Logistik

Ett TA-system (Transportadministrativt system) är ett system som primärt möjliggör för företag att boka sändningar med flera olika transportörer.

Transport Chain
Vad är en transportinstruktion?
TA

En transportinstruktion är lite som det låter, ett dokument med information om vad det är för transport man beställer samt hur den skall genomföras.

Transport Chain
Vad är tredjepartslogistik?
TPL/3PL

Detta är när man tar in en tredje part utöver säljare och köpare för att ta hand om logistiken.

Transport Chain
Vad är en transportkedja inom logistik?
Logistik

En transportkedja är en benämning på helheten av hur en transport är uppbyggd från det att godset hämtas upp till att det levereras till slutkonsument.

LastMile
Vad är Last Mile?
Logistik

Last mile, sista milen, är inom transporter benämningen på den sista sträckan på leveransen. Från en logistikterminal ut till mottagaren.

EDI
Vad är EDI?
Logistik

EDI är en vanligt förekommande term i logistiksammanhang och står för Electronic Data Interchange.

Mantelfrakt
Vad är en mantelfrakt / Linehaul?
Logistik

Mantelfrakt / Linehaul är ett transportbegrepp-/lösning för att hålla ihop flera sändningar.