ZHIPSTER CONTROL TOWER TA

ETT TA-SYSTEM MED INBYGGD CRM

Utöver all funktionalitet från Enterprise TA kan man i Control Tower TA skapa sin egen transportör med frakttjänster. Allt för att tillgängliggöra en egen unik namngivning och försäljning av transporter mot kund.

Genom fraktprislistorna i systemet kopplas dina frakttjänster ihop med valfria transportörer och fraktpåslag kan anges som fast kostnad eller procentuellt.

CT
FUNKTIONALITET
 • Stort utbud av marknadens vanligaste transportörer
 • Skapa kundunika fraktprislistor
 • Kundweb där era kunder kan boka och se sina transporter
 • Enkel administration av dina nummerserier hos transportörer
 • Sändningsmallar
 • Fraktdokument PDF
 • Excelexport av sändningsdata
 • Konsolideringsmallar
 • Egna transportörer
 • Distributionspunkter och distributionsområden
 • Mantelfrakter / Linehaul Shipments
 • Fraktberäkning
 • Ledtidsberäkning
 • Fraktfakturor & matchning av priser från transportörer
 • SMS & Epost för Lastningsbevakning / Leveransbevakning / Avvikelsebevakning
 • Publik spårningsida av bokningar för era kunder
 • Zhipster Print Client - för utskrifter på plats
 • Zhipster Shipment API
 • Zhipster Print API
 • Zhipster Dispatch API
 • Zhipster Checkout API
 • Zhipster Watchit API
 • Zhipster Driver (läs mer)