SWOT-ANALYS

Få en helhetsbild av din logistiklösning

Genom en SWOT-analys identifierar vi styrkor, svagheter, möjligheter och hot i din logistikkedja, vilket ger dig en stark grund för att skapa en framgångsrik strategi.

ANALYS

Optimera din logistik med detaljerad dataanalys

Vi analyserar dina frakter per försäljningssegment och varugrupp för att identifiera flaskhalsar och optimeringsmöjligheter, vilket leder till effektivare logistikflöden och ökad lönsamhet.

LOGISTIKOPTIMERING

Effektivare logistikflöden med skräddarsydda verktyg

Vi skapar verktyg som automatiserar och digitaliserar din logistik, vilket ger ökad effektivitet, produktivitet och kostnadsbesparingar.

TRANSPORTUPPHANDLING

Sänk dina fraktkostnader med expertstöd

Vi genomför en nulägesanalys av dina fraktkostnader, skapar en målbild för framtiden och förhandlar fram nya transportavtal med leverantörer, vilket ger dig lägre kostnader och bättre villkor.

KPI

Följ upp och förbättra din logistik med rätt nyckeltal

Vi identifierar relevanta KPI:er för din verksamhet, samlar in data och presenterar den på ett tydligt sätt, vilket ger dig full kontroll och möjlighet till kontinuerlig förbättring.

Hör av dig!

Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri konsultation och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att förbättra din logistik.
Kostnadsfri konsultation