Säg hej till Daniel Andersson

Nästa medarbetare att presentera är ingen mindre än Daniel Andersson. Elektrikern som utbildade sig till .Net utvecklare.

Daniel hade praktik hos oss på Zhipster redan 2020 ochanställdes därefter. Efter ett par år testade han på arbetet på Knowit men ärnu tillbaka som en väldigt uppskattad och kompetent kollega hos oss. Vi är såglada att ha med Daniel i teamet igen!

 

När Daniel inte är på kontoret spenderar han gärna tid medfamiljen eller tränar. Och kanske hittar du honom vid havet, det är nämligennärheten till just havet som Daniel tycker är det bästa med Varberg.

 

Välkommen till oss Daniel.

Berätta, vad är det roligast med ditt jobb?

Möjligheten att lösa unika problem.

 

Vad är din roll på företaget?

Jag är utvecklare som just nu också håller i heldesken. Därhjälper jag våra kunder men problem som dyker upp.

 

Hur kan en typisk arbetsdag se ut för dig?

Ingen dag är den andra lik, det beror helt på vilken typ avärenden som har kommit in till helpdesk. Jag supporterar kunder med derasutmaningar och spenderar resterande tid med att koda nya lösningar till olikaproblem.

 

Hur ser framtiden för logistikbranschen ut?

Jag tror att vi ganska snart kommer få se realtids trackingav paket och senare en möjlighet att få sitt paket utlevererat till sinposition i stället för sitt hus.

Om man synliggör planerad rutt kombinerat med realtidstracking skulle man kunna öppna upp för att hämta sitt paket på en terminaltill exempel i box. Nämligen att ändra paketets destination under fraktens gångoch på så sätt minska sträckan det behöver transporteras.

Fler nyheter

FoMo?

Vänd det till din fördel och följ oss överallt.
Följ oss på LinkedIn