Skräddarsydda logistiklosningar till Lindab

Bli en del av ett dynamiskt och innovativt team som ständigt strävar efter att förändra logistikbranschen. Här är de aktuella jobbmöjligheterna:

Utmaning

Spårbarhet från det att godset har lastats av transportör tills det är levererat.

Lösningen

Semi-integration med möjlighet att ha EDI även mot mindre transportörer.

Resultatet

Möjlighet att följa transporten mer detaljerat i realtid.
Vill du veta mer?
Kontakta mig

Sparar tid med Zhipster som logistikkonsult

Det är drygt 40 bolag i Lindab-koncernen och det varierar hur man arbetar med logistiken i de olika bolagen, bland annat beroende på graden av digitalisering. Lindab använder Zhipster som en black box för fraktdokument. Det betyder att Lindab inte arbetar direkt i Zhipster utan i det egna affärssystemet där data skickas automatiskt till Zhipster för att kunna skapa fraktdokument och ha kommunikation med transportörer.

Zhipster är implementerat i Lindab-bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike och Tjeckien. Tidigare arbetade några av bolagen i andra TA-system och andra bolag arbetade mer manuellt genom att boka transporterna och skriva ut fraktdokument via transportörens portal. Tack vare implementationen av Zhipster i bolagen med mer manuell hantering har tidsbesparingen varit stor.

Genom att använda semi-integration har Zhipster gett Lindab möjlighet att ha EDI även mot mindre transportörer där man inte har velat gå hela vägen med en full integration.

Eftersom Lindab exporterar gods till hela världen och olika länder ställer olika krav på tulldokumenten har Zhipster i samarbete med Lindab utvecklat en skräddarsydd lösning för just tulldokument.

Givande samarbete

Vi träffade Osman Kukish som är Strategisk fraktinköpare och systemägare för transportrelaterade system på Lindab för att prata om samarbetet med Zhipster.

Hur fungerar samarbetet med Zhipster?

Vi uppfattar Zhipster som väldigt lösningsorienterade. De ser alltid till våra behov och backar inte för utvecklingsmöjligheter.

Vilka är era största utmaningar idag?

Den största utmaningen relaterat till transporter som Lindab har idag är spårbarhet från det att godset har lastats av transportör tills det är levererat. Även om det finns möjlighet för uppdateringar när gods till exempel har ankommit terminal saknar Lindab och Lindabs kunder möjligheten att följa transporten mer detaljerat i realtid.

Hur ser framtiden för logistikbranschen ut?

Vi tror att framtiden för logistikbranschen ser ljus ut eftersom logistik finns överallt i samhället och de senaste årens utmaningar har visat hur viktig fungerande logistik är. Vi tror även att hållbarhet och mer effektiva transporter kommer att bli ännu viktigare. För att åstadkomma mer effektiva transporter är digitaliseringen en viktig del av det.

Logistik med flow